Senast ändrad: 2015-01-30
Godkänd: 2015-01-30

Grundläggande behörighetskrav: Se KTHs behörighetskrav för masterprogram, länk nedan.

Särskilda behörighetskrav: Kandidatexamen samt programmeringskunskaper (baskunskaper i något programspråk samt praktisk vana) och en introducerande kurs i MDI ex. DH2620.

Urval: Urval: 

Om antalet sökande överstiger antalet tillgängliga platser kommer ett urval att göras baserat på följande  kriterier:

1. utvärdering av universitet

2. betyg från tidigare studier

3. studiemotivation

4. meritvärde

5. referenser

6. kunskaper i engelska

KTHs regelverk: http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/antagning/1.276218