Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH2610 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik i MDI 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Alla kurser på masterprogrammet i Människa- datorinteraktion ska läsas inom de obligatoriska eller villkorligt valfria kurserna. Avsteg från detta måste diskuteras i samråd med Programansvarig.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DA224X Examensarbete inom datavetenskap och kommunikation, avancerad nivå För externt antagna masterstudenter på CSC. 30,0 hp Avancerad nivå
DA225X Examensarbete inom datavetenskap och kommunikation, avancerad nivå For engineering students at CSC. 30,0 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp Avancerad nivå
DD2425 Robotik och autonoma system Platsbegränsad 9,0 hp Avancerad nivå
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp Avancerad nivå
DD2465 Avancerad individuell kurs i datalogi 6,0 hp Avancerad nivå
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 hp Avancerad nivå
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp Avancerad nivå
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 6,0 hp Avancerad nivå
DH2627 Interaktionsdesign 2 15,0 hp Avancerad nivå
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 hp Avancerad nivå
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 hp Avancerad nivå
DH2655 Kooperativ IT-design 9,0 hp Avancerad nivå
DT2300 Ljud i interaktion 7,5 hp Avancerad nivå
DT2350 Mänsklig perception för informationsteknik 6,0 hp Avancerad nivå
DT2410 Audioteknik 7,5 hp Avancerad nivå