Senast ändrad: 2015-01-30
Godkänd: 2015-01-30

Programmet omfattar 120 högskolepoäng, vilket vid normal studietakt motsvarar två år. Programmet är på avancerad nivå och undervisningsspråket är engelska.