Årskurs 2

Masterprogram, människa-datorinteraktion (THCIM), Utbildningsplan för kull HT2015

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DA221X Examensarbete inom datavetenskap och kommunikation, avancerad nivå
För studenter antagna på ett masterprogram på CSC
30,0 hp 15,0 15,0
DA222X Examensarbete inom datavetenskap och kommunikation, avancerad nivå
För civilingenjörsstudenter antagna på ett masterprogram på CSC
30,0 hp 15,0 15,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp 6,0
DT2300 Ljud i interaktion 7,5 hp 7,5
DD2425 Robotik och autonoma system 9,0 hp 3,5 5,5
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp 3,0 6,0
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 6,0 hp 3,0 3,0
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 hp 1,5 1,5
DH2655 Kooperativ IT-design 9,0 hp 4,5 4,5
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp 6,0
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 hp 6,0
DT2410 Audioteknik 7,5 hp 7,5
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 hp

Inriktningar

Med reservation för ändringar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2627 Interaktionsdesign 2 15,0 hp 7,5 7,5

Med reservation för ändringar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DT2300 Ljud i interaktion 7,5 hp 7,5
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 hp

Med resrvation för ändringar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp 3,0 6,0