Masterprogram, hållbar samhällsplanering och stadsutformning (THSSM)