Spår, Urban and Regional Planning (HSSA)

Årskurs 1

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AG2119 Applied Analysis and International Planning 7,5 hp Avancerad nivå
AG2120 Social and Cultural Issues in Planning 7,5 hp Avancerad nivå
AG2129 Projekt hållbar stadsplanering - strategier för urban och regional utveckling 15,0 hp Avancerad nivå

Spår, Urban Planning and Design (HSSB)

Årskurs 1

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AD2860 Projekt hållbar stadsbyggnad - offentliga platser och rum 15,0 hp Avancerad nivå
AG2108 Urban Theory, Advanced Course 7,5 hp Avancerad nivå
AG2120 Social and Cultural Issues in Planning 7,5 hp Avancerad nivå

Spår, Environment and Planning (HSSC)

Årskurs 1

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AG2803 Ecosystem Support and Environmental Justice 7,5 hp Avancerad nivå
AG2809 Projekt hållbar stadsplanering - miljöbedömning, planer och processer 15,0 hp Avancerad nivå
AG2811 Planering för resiliens 7,5 hp Avancerad nivå