Spår, Urban and Regional Planning (HSSA)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AG2126 Vetenskapsteori och forskningsmetod för studier om planering och urban design 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Spår, Urban Planning and Design (HSSB)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AG2126 Vetenskapsteori och forskningsmetod för studier om planering och urban design 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Spår, Environment and Planning (HSSC)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AG2126 Vetenskapsteori och forskningsmetod för studier om planering och urban design 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2