Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AG2126 Vetenskapsteori och forskningsmetod för studier om planering och urban design 7,5 hp Avancerad nivå
AG2805 Planering och design för hållbar stadsutveckling 15,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

I det fall att masterprogrammet fungerar som avslutning till en civilingenjörsexamen tillkommer examenskrav enligt utbildningsplanen i respektive civilingenjörsprogram.

För mappade civilingenjörsprogrammet (CENMI- Energi och miljö),  gäller:

Totalt 30 hp valfria kurser får ingå i en civilingenjörsexamen från KTH.  Studenter som redan har utnyttjat 7,5 valfria hp under årskurs 1-3 får endast läsa 22,5 hp valfria kurser inom ramen för sina masterstudier för att även uppnå examensfordringarna för civilingenjörsexamen.

Årskurs 2