Senast ändrad: 2019-11-26
Godkänd: 2019-12-10

För behörighet till KTHs utbildningar på grundnivå/ avanceradnivå krävs grundläggande behörighet, enligt högskoleförordningen. Dessutom måste följande särskilda behörighetskrav uppfyllas:

  • En kandidat- eller högskoleingenjörsexamen som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarandeinom arkitektur, landskapsarkitektur, fysisk planering, samhällsbyggnad eller motsvarande, energi och miljö eller motsvarande, samhällsplanering eller annan samhälls- eller naturvetenskaplig utbildning relevant för programmet.
  • Minst 30 högskolepoäng inom urban design, stads-, trafik- eller regional planering, samhällsekonomi eller miljövetenskap.

För mer information hänvisas till KTHs antagningsordning i KTHs regelverk, www.kth.se

Antagning till masterprogrammet innebär inte att studenten är behörig att antas till samtliga kurser i programmet. Vissa kurser kräver förkunskaper som kopplas till andra kurser i programmet eller studenternas tidigare utbildning. Samtliga studenter kommer emellertid att kunna välja olika kurser som motsvarar heltidsstudier i varje period.

Urval

Urvalsprocessen är baserad på följande kriterier: universitet, studieresultat (t. ex. betyg, meritämnen och engelska), motivation för studierna. Meritvärderingen görs i skala 1-75.

För studenter med en examen i arkitektur, landskapsarkitektur eller fysisk planering tas även hänsyn till portfolion i urvalet. 

Specifika dokumentation för Masterprogrammet hållbar samhällsplanering och stadsutformning är:

  • Curriculum Vitae
  • Motivationsbrev
  • Portfolio för studenter med examen inom arkitektur