Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

* Studenter som ansöker till masterprogrammet Sustainable Urban Transitions vid KTH kommer att börja sitt första år av studier (60 hp) i Track Urban Regional Transitions (UR Trans) vid KTH och fortsätta antingen vid DTU eller Aalto-universitetet för att slutföra sitt andra år av studier (60 hp), inklusive ett 30 hp examensarbete.

* Studenter som ansöker till masterprogrammet Sustainable Urban Transitions vid KTH kommer att börja sitt första år av studier (60 hp) i Transition of Urban Structures (TRUST) vid NTNU och fortsätta vid KTH för att slutföra sitt andra år av studier (60 hp), inklusive ett 30 hp examensarbete.

Year 1 at NTNU:

AAR4515 Sustainable urban design – project 15 ECTS
http://www.ntnu.edu/studies/courses/AAR4515/2012

AAR4944 Planning for sustainability and development (Theory) 7,5 ECTS
http://www.ntnu.edu/studies/courses/AAR4944/2012

FP4350 Planning theory and process skills 7,5 ECTS
http://www.ntnu.edu/studies/courses/FP4350/2012

AAR4225 Integrated land use and transportation planning 7,5 ECTS
http://www.ntnu.edu/studies/courses/AAR4225/2012

AAR4936 Analytical methods in physical planning 7,5 ECTS
http://www.ntnu.edu/studies/courses/AAR4936/2012

AAR5260 GIS in urban planning 7,5 ECTS

AAR5270 Globalisation and Urban Development 7,5 ECTS                                      http://www.ntnu.edu/studies/courses/AAR5270/2012

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AG2805 Planering och design för hållbar stadsutveckling 15,0 hp 15,0
AG2116 City Networks in Regional Contexts 7,5 hp 7,5
AG2171 Futures Studies and Forecasts 7,5 hp 7,5
AG2126 Vetenskapsteori och forskningsmetod för studier om planering och urban design 7,5 hp 7,5
AG2128 Stadsutveckling och planering 7,5 hp 7,5
AG2141 Urban Infrastructure 7,5 hp 7,5
AD2845 Grundläggande principer för fastighetsekonomi och urban ekonomi 7,5 hp 7,5
AG2127 Teorier om planering och Urban Governance 7,5 hp 7,5