Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Studenter som ansöker till masterprogrammet Sustainable Urban Transitions vid KTH kommer att börja sitt första år av studier (60 hp) i Track Urban Regional Transitions vid KTH och fortsätta antingen vid DTU eller Aalto-universitetet för att slutföra sitt andra år av studier (60 hp), inklusive ett 30 hp examensarbete.

Årskurs 2 vid DTU:

42273 Urban Planning and Sustainable Urban Development, 10 ECTS    http://www.kurser.dtu.dk/42273.aspx?menulanguage=en-gb

42278 Urban Technology and Management, 10 ECTS       http://www.kurser.dtu.dk/42278.apx?menulanguage=en-gb

42543 Management of Change, 5 ECTS     http://www.kurser.dtu.dk/42543.aspx?menulanguage=en-gb

42401Introduction to Planning, 5 ECTS     http://www.kurser.dtu.dk/42401.aspx?menulanguage=en-gb

Examensarbete  30 HP

Year 2 at Aalto University:

Urban Laboratory (mandatory) 20 ECTS    Not available

A-36.3330 Urban Renewal, 10 ECTS      https://noppa.aalto.fi/noppa/kurssi/a-36.3330/esite

A-36.3504 City in Transition Theory, 5 ECTS      https://noppa.aalto.fi/noppa/kurssi/a-36.3504/esite

Maa-20.3510   Strategic Urban and Regional Planning, 4 ECTS     https://noppa.aalto.fi/noppa/kurssi/maa-20.3510/esite

21E10000 How to Change the World: Innovation towards Sustainability, 6 ECTS  https://noppa.aalto.fi/noppa/kurssi/21e10000/esite

10157 Designing Services, 12 ECTS      https://noppa.aalto.fi/noppa/kurssi/10157/esite

21A00310 Introduction to Management, 6 ECTS     https://noppa.aalto.fi/noppa/kurssi/21a00310/esite

Ene-59.4301 Energy Systems for Communities, 5 ECTS     https://noppa.aalto.fi/noppa/kurssi/ene-59.4301/esite

Examensarbete

* Studenter som ansöker till masterprogrammet Sustainable Urban Transitions vid KTH kommer att börja sitt första år av studier (60 hp) i Transition of Urban Structures (TRUST) vid NTNU och fortsätta vid KTH för att slutföra sitt andra år av studier (60 hp), inklusive ett 30 hp examensarbete.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AI2150 Vetenskaplig grundkurs 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AD2863 Hållbar stadsplanering och stadsbyggnad studio 2.1- Urbana Ekologier 22,5 hp 11,5 11,0
AG2129 Projekt hållbar stadsplanering - strategier för urban och regional utveckling 15,0 hp 7,5 7,5
AG2130 Tillämpad urban och regional analys 7,5 hp 4,0 3,5
AG2134 Nutida urban teori, avancerad kurs 7,5 hp 3,5 4,0
AD2UPX Examensarbete inom stadsplanering och design, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
AG211X Examensarbete inom urban och regional planering, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0