Gemensamma kurser

Årskurs 1

Kompletterande information

* Studenter som ansöker till masterprogrammet Sustainable Urban Transitions vid KTH kommer att börja sitt första år av studier (60 hp) i Track Urban Regional Transitions (UR Trans) vid KTH och fortsätta antingen vid DTU eller Aalto-universitetet för att slutföra sitt andra år av studier (60 hp), inklusive ett 30 hp examensarbete.

* Studenter som ansöker till masterprogrammet Sustainable Urban Transitions vid KTH kommer att börja sitt första år av studier (60 hp) i Transition of Urban Structures (TRUST) vid NTNU och fortsätta vid KTH för att slutföra sitt andra år av studier (60 hp), inklusive ett 30 hp examensarbete.

Year 1 at NTNU:

AAR4515 Sustainable urban design – project 15 ECTS
http://www.ntnu.edu/studies/courses/AAR4515/2012

AAR4944 Planning for sustainability and development (Theory) 7,5 ECTS
http://www.ntnu.edu/studies/courses/AAR4944/2012

FP4350 Planning theory and process skills 7,5 ECTS
http://www.ntnu.edu/studies/courses/FP4350/2012

AAR4225 Integrated land use and transportation planning 7,5 ECTS
http://www.ntnu.edu/studies/courses/AAR4225/2012

AAR4936 Analytical methods in physical planning 7,5 ECTS
http://www.ntnu.edu/studies/courses/AAR4936/2012

AAR5260 GIS in urban planning 7,5 ECTS

AAR5270 Globalisation and Urban Development 7,5 ECTS                                      http://www.ntnu.edu/studies/courses/AAR5270/2012

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AI2150 Vetenskaplig grundkurs 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Studenter som ansöker till masterprogrammet Sustainable Urban Transitions vid KTH kommer att börja sitt första år av studier (60 hp) i Track Urban Regional Transitions vid KTH och fortsätta antingen vid DTU eller Aalto-universitetet för att slutföra sitt andra år av studier (60 hp), inklusive ett 30 hp examensarbete.

Årskurs 2 vid DTU:

42273 Urban Planning and Sustainable Urban Development, 10 ECTS    http://www.kurser.dtu.dk/42273.aspx?menulanguage=en-gb

42278 Urban Technology and Management, 10 ECTS       http://www.kurser.dtu.dk/42278.apx?menulanguage=en-gb

42543 Management of Change, 5 ECTS     http://www.kurser.dtu.dk/42543.aspx?menulanguage=en-gb

42401Introduction to Planning, 5 ECTS     http://www.kurser.dtu.dk/42401.aspx?menulanguage=en-gb

Examensarbete  30 HP

Year 2 at Aalto University:

Urban Laboratory (mandatory) 20 ECTS    Not available

A-36.3330 Urban Renewal, 10 ECTS      https://noppa.aalto.fi/noppa/kurssi/a-36.3330/esite

A-36.3504 City in Transition Theory, 5 ECTS      https://noppa.aalto.fi/noppa/kurssi/a-36.3504/esite

Maa-20.3510   Strategic Urban and Regional Planning, 4 ECTS     https://noppa.aalto.fi/noppa/kurssi/maa-20.3510/esite

21E10000 How to Change the World: Innovation towards Sustainability, 6 ECTS  https://noppa.aalto.fi/noppa/kurssi/21e10000/esite

10157 Designing Services, 12 ECTS      https://noppa.aalto.fi/noppa/kurssi/10157/esite

21A00310 Introduction to Management, 6 ECTS     https://noppa.aalto.fi/noppa/kurssi/21a00310/esite

Ene-59.4301 Energy Systems for Communities, 5 ECTS     https://noppa.aalto.fi/noppa/kurssi/ene-59.4301/esite

Examensarbete

* Studenter som ansöker till masterprogrammet Sustainable Urban Transitions vid KTH kommer att börja sitt första år av studier (60 hp) i Transition of Urban Structures (TRUST) vid NTNU och fortsätta vid KTH för att slutföra sitt andra år av studier (60 hp), inklusive ett 30 hp examensarbete.