Utbildningens omfattning och innehåll

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik och ekonomi (TIBEA), Utbildningsplan för kull HT2007

Senast ändrad: 2008-05-06
Godkänd: 2008-05-06

Nominell studietid är 3 år, vilket innebär 180 högskolepoäng och är på en grundläggande nivå.