Behörighet och urval

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik och hälsa (TIBHL), Utbildningsplan för kull HT2008

Senast ändrad: 2008-11-13
Godkänd: 2008-11-13

För tillträde till utbildningen krävs grundläggande behörighet samt särskild behörighet i Matematik kurs D, Fysik kurs B, Kemi kurs A. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget Godkänd eller 3. Betygsurval (BG och BF)

Betygsurval tillämpas på två tredjedelar av platserna. Platserna fördelas proportionellt utifrån antalet behöriga sökande i två grupper. Provurval tillämpas på en tredjedel av platserna per utbildning.