Utbildningens omfattning och innehåll

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik och hälsa (TIBHL), Utbildningsplan för kull HT2008

Senast ändrad: 2008-11-13
Godkänd: 2008-11-13

Nominell studietid är 3 år, vilket innebär 180 högskolepoäng och är på en grundläggande nivå.