Gemensamma kurser

Årskurs 1

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HF1902 Miljö- och arbetsvetenskap 7,5 hp Grundnivå
HH1900 Ekonomi och organisation 7,5 hp Grundnivå
HS1001 Konstruktion och design 7,5 hp Grundnivå
HS1006 Byggprocessen 7,5 hp Grundnivå
HS1007 Strömningslära 7,5 hp Grundnivå
HS1008 Konstruktionsteknik 7,5 hp Grundnivå
HS1009 Samhällsplanering 7,5 hp Grundnivå
HS1010 Geologi och geoteknik 7,5 hp Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HH1901 Kompetens och utveckling 7,5 hp Grundnivå