Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

HS1001 Konstruktion och design samt HS1013 Installationsteknik och energi är obligatoriska för samtliga studenter inom Byggteknik och design

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HS1001 Konstruktion och design Obligatorisk för samtliga studenter inom TIBYH 7,5 hp 7,5
HS1013 Installationsteknik och energi Obligatorisk för samtliga studenter inom TIBYH 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Arkitektur för byggingenjörer (ABYI)

Kurser (ABYI)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF1714 Mätteknik, byggnads- och fastighetsdokumentation Obligatorisk för (abyi) och (fuis) 7,5 hp 7,5
AF1716 Arkitektur, byggnadstekniken Obligatorisk för (abyi) 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 hp 7,5
HS1735 Projekt hus och installationer 7,5 hp 7,5
AF1728 Skissprocessen, ljusdesign och akustik 7,5 hp 7,5
AF2720 BIM2, projektering, installation och samordning 7,5 hp 7,5
AF173X Examensarbete inom byggteknik och design med ekonomi, grundnivå 15,0 hp 15,0
AF177X Examensarbete inom byggteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0
AF179X Examensarbete inom byggteknik och design, grundnivå 15,0 hp 15,0

Fastighetsutveckling och installationssamordning (FUIS)

Kurser (FUIS)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF1714 Mätteknik, byggnads- och fastighetsdokumentation Obligatorisk för (abyi) och (fuis) 7,5 hp 7,5
AF1727 Utveckling av husbyggnader. Renovering, ombyggnad och tillbyggnad Obligatorisk för (fuis) och (pbeo) 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 hp 7,5
HS1735 Projekt hus och installationer 7,5 hp 7,5
AF1728 Skissprocessen, ljusdesign och akustik 7,5 hp 7,5
AF2720 BIM2, projektering, installation och samordning 7,5 hp 7,5
AI1147 Fastighetsvärdering 7,5 hp 7,5
AF173X Examensarbete inom byggteknik och design med ekonomi, grundnivå 15,0 hp 15,0
AF174X Examensarbete inom installationsteknik och energi, grundnivå 15,0 hp 15,0
AF177X Examensarbete inom byggteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0

Husbyggnad, projektering och konstruktion (HUPK)

Kurser (HUPK)

En nyinrättad valfrikurs läggs till i denna inriktning enligt följande: Strukturanalys med finita elementmetoder (FEM)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HS1014 Bro- och anläggningskonstruktioner Obligatorisk för (anl) och (hupk) 7,5 hp 7,5
HS1021 Stål- och träkonstruktion Obligatorisk för (hupk) 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF1024 Strukturanalys med finita elementmetoder (FEM) 7,5 hp 7,5
HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 hp 7,5
HS1735 Projekt hus och installationer 7,5 hp 7,5
AF1729 Projektering av ett husprojekt och/eller ett infraprojekt 7,5 hp 7,5
AF2720 BIM2, projektering, installation och samordning 7,5 hp 7,5
AF175X Examensarbete inom konstruktionsteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0
AF176X Examensarbete inom anläggningar för infrastruktur, grundnivå 15,0 hp 15,0
AF177X Examensarbete inom byggteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0