Senast ändrad: 2017-11-29
Godkänd: 2017-11-29

Programmet på 180 högskolepoäng ligger på grundnivå med höststart. Nominell studietid är 3 år och undervisningsspråket är svenska.