Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

HS1001 Konstruktion och design samt AF2720 BIM2 är obligatoriska för samtliga studenter inom Byggteknik och design

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HS1001 Konstruktion och design Obligatorisk för samtliga studenter inom TIBYH 7,5 hp 7,5
AF2720 BIM2, projektering, installation och samordning Obligatorisk för samtliga studenter inom TIBYH 61325 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Arkitektur för byggingenjörer (ABYI)

Kurser (ABYI)

Följande kurser är obligatoriska för årskurs 3 oavsett vilken inriktning:

HS1001 Konstruktion och design

AF2720 BIM2

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF1716 Arkitektur, byggnadstekniken Obligatorisk för (abyi) 7,5 hp 7,5
AF1743 Form, rum och ljus Obligatorisk för (ABYI), ersätter AF1728 7,5 hp 7,5
AF179X Examensarbete inom byggteknik och design, grundnivå 61326 15,0 hp 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 hp 7,5
HS1735 Projekt hus och installationer 7,5 hp 7,5
AF1715 Arkitektur, skissprocessen 61327 7,5 hp 7,5
HS1013 Installationsteknik och energi 61328 7,5 hp 7,5

Anläggning (ANL)

Kurser (ANL)

Följande kurser är obligatoriska för årskurs 3 oavsett vilken inriktning:

HS1001 Konstruktion och design

AF2720 BIM2

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HS1014 Bro- och anläggningskonstruktioner Obligatorisk för (anl) och (hupk) 7,5 hp 7,5
HS1015 Byggstyrning Obligatorisk för (anl) och (pbeo) 7,5 hp 7,5
AF179X Examensarbete inom byggteknik och design, grundnivå 61326 15,0 hp 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AH1907 Anläggning 1. Väg-, järnväg och VA-teknik 7,5 hp 7,5
HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 hp 7,5
AF1729 Projektering av ett husprojekt och/eller ett infraprojekt 61329 7,5 hp 7,5
AH1908 Anläggning 2. Byggande, drift och underhåll av vägar och järnvägar 61330 7,5 hp 7,5
HS1013 Installationsteknik och energi 61328 7,5 hp 7,5

Fastighetsutveckling och installationssamordning (FUIS)

Kurser (FUIS)

Följande kurser är obligatoriska för årskurs 3 oavsett vilken inriktning:

HS1001 Konstruktion och design

AF2720 BIM2

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF1727 Utveckling av husbyggnader. Renovering, ombyggnad och tillbyggnad Obligatorisk för (fuis) och (pbeo) 7,5 hp 7,5
HS1015 Byggstyrning obligatorisk för (fuis) och (pbeo) 7,5 hp 7,5
AF179X Examensarbete inom byggteknik och design, grundnivå 61326 15,0 hp 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 hp 7,5
HS1735 Projekt hus och installationer 7,5 hp 7,5
AI1147 Fastighetsvärdering 60764 7,5 hp 7,5
HS1013 Installationsteknik och energi 61328 7,5 hp 7,5
HS1019 Planering av ett byggprojekt 61336 7,5 hp 7,5

Husbyggnad, projektering och konstruktion (HUPK)

Kurser (HUPK)

Följande kurser är obligatoriska för årskurs 3 oavsett vilken inriktning:

HS1001 Konstruktion och design

AF2720 BIM2

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HS1014 Bro- och anläggningskonstruktioner Obligatorisk för (anl) och (hupk) 7,5 hp 7,5
HS1021 Stål- och träkonstruktion Obligatorisk för (hupk) 7,5 hp 7,5
AF179X Examensarbete inom byggteknik och design, grundnivå 61326 15,0 hp 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF1024 Strukturanalys med finita elementmetoder (FEM) 7,5 hp 7,5
HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 hp 7,5
HS1735 Projekt hus och installationer 7,5 hp 7,5
AF1729 Projektering av ett husprojekt och/eller ett infraprojekt 61329 7,5 hp 7,5
HS1013 Installationsteknik och energi 61328 7,5 hp 7,5

Produktion/byggekonomi och organisation (PBEO)

Kurser (PBEO)

Följande kurser är obligatoriska för årskurs 3 oavsett vilken inriktning:

HS1001 Konstruktion och design

AF2720 BIM2

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF1727 Utveckling av husbyggnader. Renovering, ombyggnad och tillbyggnad Obligatorisk för (fuis) och (pbeo) 7,5 hp 7,5
HS1015 Byggstyrning Obligatorisk för (anl) och (pbeo) 7,5 hp 7,5
AF179X Examensarbete inom byggteknik och design, grundnivå 61326 15,0 hp 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AH1907 Anläggning 1. Väg-, järnväg och VA-teknik 7,5 hp 7,5
HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 hp 7,5
HS1735 Projekt hus och installationer 7,5 hp 7,5
AH1908 Anläggning 2. Byggande, drift och underhåll av vägar och järnvägar 61330 7,5 hp 7,5
HS1013 Installationsteknik och energi 61328 7,5 hp 7,5
HS1019 Planering av ett byggprojekt 61336 7,5 hp 7,5