Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

HF1009 Introduktionskurs i matematik 1,5hp är helt valfri

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF1737 Byggteknik 1 50048 7,5 hp 7,5
HF1904 Linjär algebra 50050 5,0 hp 5,0
AF1734 Byggnadsmekanik 1 50047 5,0 hp 2,5 2,5
AF1744 Byggteknik, värme och fuktlära Ersätter AF1733 50235 7,5 hp 7,5
HF1905 Matematisk analys 50293 5,0 hp 5,0
AF1745 Byggteknik, småhusprojektering Ersätter AF1738 61620 10,0 hp 10,0
AF1735 Byggnadsmekanik 2 och lastanalys 60025 7,5 hp 5,0 2,5
AF1739 Fältmätningsteknik 60022 7,5 hp 7,5
HF1906 Matematisk statistik 61621 5,0 hp 5,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HF1009 Introduktionskurs i matematik 50470 1,5 hp