Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
IC2003 Forskningsmetodik och vetenskaplig kommunikation 7,5 hp Avancerad nivå
IV2018 Introduction to Information Security and its Environment 15,0 hp Avancerad nivå
IV2020 Network Security 7,5 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2441 Seminariekurs i teoretisk datalogi 6,0 hp Avancerad nivå
ED2230 Kaos och själv-organisation 6,0 hp Avancerad nivå
IV2019 Introduction to Cryptography 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
IC2002 Vetenskapsteori 7,5 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EP2300 Nätverkshantering 7,5 hp Avancerad nivå
ID2006 Vidareutveckling och underhåll 7,5 hp Avancerad nivå
IK2204 Avancerad internetteknik 9,0 hp Avancerad nivå
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp Avancerad nivå
IV2001 Internet och affärssystem 7,5 hp Avancerad nivå
IV2002 Teknik för internetsökning och omvärldsbevakning 7,5 hp Avancerad nivå
IV2007 Verksamhets- och affärssystem 7,5 hp Avancerad nivå
IV2014 Data Warehousing 7,5 hp Avancerad nivå
IV2033 Beslut och riskanalys 7,5 hp Avancerad nivå
IV2401 Projektledning vid utveckling av IT-system 15,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID2008 Software Engineering and Security Architecture 7,5 hp Avancerad nivå
IK2000 Säkerhetsarkitekturer för öppna distribuerade system 7,5 hp Avancerad nivå
IK2001 Datasäkerhet för Java-miljöer och elektronisk handel 7,5 hp Avancerad nivå
IK2002 Säkerhet i mobila och trådlösa nätverk 7,5 hp Avancerad nivå
IV2021 IT-rätt 7,5 hp Avancerad nivå
IV2022 Security Management 15,0 hp Avancerad nivå
IV2023 Value Based Risk Management 7,5 hp Avancerad nivå