Årskurs 1

Masterprogram, informations- och kommunikationssäkerhet (TICSM), Utbildningsplan för kull HT2009

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2009/2010. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Optional courses for both years:

IC2002Theory of Science
IC2003Research Methodology and Scientific Communication

IV2021Legal Aspects of Information Security
ID2008Software Engineering and Security Architecture
IK2000Security Architecture for Open Distributed Systems
IV2022Security Management
IK2001Security in Java environments and Electronic Commerce
IK2002Security in Mobile and Wireless Networks