Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, informations- och kommunikationssäkerhet (TICSM), Utbildningsplan för kull HT2009

Senast ändrad: 2010-03-08
Godkänd: 2010-03-19

Utbildningen omfattar två år, 120 hp.

Utbildningen är på avancerad nivå.

Samtliga kurser ges på engelska.