Senast ändrad: 2011-03-07
Godkänd: 2011-03-11

Grundläggande behörighet att antas till ett masterprogram på avancerad nivå har den som har en examen som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Goda kunskaper i engelska krävs.

De särskilda behörighetskraven är följande: Den studerande skall ha kunskaper motsvarande 90 hp inom IT-området inkluderande programmering, databaser, nätverk, operativsystem, algoritmer och programvaruteknik. Goda kunskaper i engelska motsvarande engelska B.

Samtliga utbildningsplatser i masterprogrammet tillsätts på grundval av en bedömning av ett meritvärde som huvudsakligen grundar sig på den sökandes kunskaper, den sökandes tidigare utbildning, vid vilket universitet utbildningen genomförts och meritämne. Behöriga sökande rankas baserat på meritvärdet och antagning medges baserat på de för programmet fastställda antalet utbildningsplatser.