Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (37,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
IC2002 Vetenskapsteori 7,5 hp Avancerad nivå
IC2003 Forskningsmetodik och vetenskaplig kommunikation 7,5 hp Avancerad nivå
IV2020 Network Security 7,5 hp Avancerad nivå
IV2024 Principer för datasäkerhet 7,5 hp Avancerad nivå
IV2036 Systemteori och säkerhet 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID2008 Software Engineering and Security Architecture 7,5 hp Avancerad nivå
IK2000 Säkerhetsarkitekturer för öppna distribuerade system 7,5 hp Avancerad nivå
IK2001 Datasäkerhet för Java-miljöer och elektronisk handel 7,5 hp Avancerad nivå
IK2002 Säkerhet i mobila och trådlösa nätverk 7,5 hp Avancerad nivå
IV2021 IT-rätt 7,5 hp Avancerad nivå
IV2022 Security Management 15,0 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
IC2002 Vetenskapsteori 7,5 hp Avancerad nivå
IC2003 Forskningsmetodik och vetenskaplig kommunikation 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID2008 Software Engineering and Security Architecture 7,5 hp Avancerad nivå
IK2000 Säkerhetsarkitekturer för öppna distribuerade system 7,5 hp Avancerad nivå
IK2001 Datasäkerhet för Java-miljöer och elektronisk handel 7,5 hp Avancerad nivå
IK2002 Säkerhet i mobila och trådlösa nätverk 7,5 hp Avancerad nivå
IV2021 IT-rätt 7,5 hp Avancerad nivå
IV2022 Security Management 15,0 hp Avancerad nivå