Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (37,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
IC2002 Vetenskapsteori 7,5 hp Avancerad nivå
IC2003 Forskningsmetodik och vetenskaplig kommunikation 7,5 hp Avancerad nivå
IV2020 Network Security 7,5 hp Avancerad nivå
IV2024 Principer för datasäkerhet 7,5 hp Avancerad nivå
IV2036 Systemteori och säkerhet 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID2008 Software Engineering and Security Architecture 7,5 hp Avancerad nivå
IK2000 Säkerhetsarkitekturer för öppna distribuerade system 7,5 hp Avancerad nivå
IK2001 Datasäkerhet för Java-miljöer och elektronisk handel 7,5 hp Avancerad nivå
IK2002 Säkerhet i mobila och trådlösa nätverk 7,5 hp Avancerad nivå
IV2021 IT-rätt 7,5 hp Avancerad nivå
IV2022 Security Management 15,0 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
IC2002 Vetenskapsteori 7,5 hp Avancerad nivå
IC2003 Forskningsmetodik och vetenskaplig kommunikation 7,5 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EP2300 Nätverkshantering 7,5 hp Avancerad nivå
ID2006 Vidareutveckling och underhåll 7,5 hp Avancerad nivå
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp Avancerad nivå
IK2215 Avancerad internetteknik 7,5 hp Avancerad nivå
IV2002 Teknik för internetsökning och omvärldsbevakning 7,5 hp Avancerad nivå
IV2011 Aktuella problem i informationssystem 7,5 hp Avancerad nivå
IV2014 Data Warehousing 7,5 hp Avancerad nivå
IV2029 Global IT-management 7,5 hp Avancerad nivå
IV2031 Strategisk IT management 7,5 hp Avancerad nivå
IV2033 Beslut och riskanalys 7,5 hp Avancerad nivå
IV2035 Organisation, IT-system och management 7,5 hp Avancerad nivå
IV2401 Projektledning vid utveckling av IT-system 15,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID2008 Software Engineering and Security Architecture 7,5 hp Avancerad nivå
IK2000 Säkerhetsarkitekturer för öppna distribuerade system 7,5 hp Avancerad nivå
IK2001 Datasäkerhet för Java-miljöer och elektronisk handel 7,5 hp Avancerad nivå
IK2002 Säkerhet i mobila och trådlösa nätverk 7,5 hp Avancerad nivå
IV2021 IT-rätt 7,5 hp Avancerad nivå
IV2022 Security Management 15,0 hp Avancerad nivå