Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2010/2011. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Datornätverk, kommunikation och säkerhet (DOSH)

Kurser (DOSH)

två av nedanstående kurser är obligatoriska

HI1019 Internetprotokollen

HI1021 Mobil kommunikation

HI1023 Nätverkssäkerhet, grundkurs

HI2002 Routing i IP-nät

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HH1901 Kompetens och utveckling 7,5 hp 7,5
HI1018 Kommunikationsnät 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HI100X Examensarbete inom tele- och datakommunikation, grundnivå 15,0 hp
HI103X Examensarbete inom datornätverk och kommunikation, grundnivå 15,0 hp
HI1019 Internetprotokollen 7,5 hp 7,5
HI1023 Nätverkssäkerhet, grundkurs 7,5 hp 7,5
HI1021 Mobil kommunikation 7,5 hp 7,5
HI2002 Routing i IP-nät 7,5 hp 7,5
HI104X Examensarbete inom datateknik, nätverk och säkerhet, grundnivå 15,0 hp

Datateknik, program- och systemutveckling (POSH)

Kurser (POSH)

två av nedanstående kurser är obligatoriska

HI1013 Software engineering

HI1015 Avancerad serverutveckling

HI1016 Systemutvecklingsprojekt

HI1017 Programmering av mobila tjänster med J2ME

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HH1901 Kompetens och utveckling 7,5 hp 7,5
HI1014 Distribuerade affärssystem 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HI102X Examensarbete inom programvaruutveckling, grundnivå 15,0 hp
HI105X Examensarbete inom datateknik och realtidsprogrammering, grundnivå 15,0 hp
HI106X Examensarbete inom datateknik och programutveckling, grundnivå 15,0 hp
HI107X Examensarbete inom datateknik och grafikprogrammering, grundnivå 15,0 hp
HI108X Examensarbete inom datateknik, program- och systemutveckling, grundnivå 15,0 hp
HI1013 Software Engineering 7,5 hp 7,5
HI1015 Avancerad serverutveckling 7,5 hp 7,5
HI1016 Systemutvecklingsprojekt 7,5 hp 7,5
HI1017 Programmering av mobila tjänster med J2ME 7,5 hp 7,5