Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Datornätverk, kommunikation och säkerhet (DOSH)

Kurser (DOSH)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HH1901 Kompetens och utveckling 7,5 hp 7,5
HI1018 Kommunikationsnät 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HI1019 Internetprotokollen 7,5 hp 7,5
HI1023 Nätverkssäkerhet, grundkurs 7,5 hp 7,5
HI1021 Mobil kommunikation 7,5 hp 7,5
HI2002 Routing i IP-nät 7,5 hp 7,5
HI100X Examensarbete inom tele- och datakommunikation, grundnivå 15,0 hp 15,0
HI103X Examensarbete inom datornätverk och kommunikation, grundnivå 15,0 hp 15,0
HI104X Examensarbete inom datateknik, nätverk och säkerhet, grundnivå 15,0 hp 15,0