Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HE1026 Digitalteknik 6,0 hp Grundnivå
HE1028 Mikrodatorteknik 8,0 hp Grundnivå
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 6,0 hp Grundnivå
HF1006 Linjär algebra och analys 10,0 hp Grundnivå
HF1007 Miljö- och arbetsvetenskap 6,0 hp Grundnivå
HI1024 Programmering, grundkurs 8,0 hp Grundnivå
HI1025 Operativsystem 7,0 hp Grundnivå
HI1026 Projektkurs inom datateknik och internetteknik 9,0 hp Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HE1031 Ekonomi och organisationsteori 7,0 hp Grundnivå
HE1033 Kommunikationsnät 7,0 hp Grundnivå
HF1012 Matematisk statistik 6,0 hp Grundnivå
HF1013 Diskret matematik 8,0 hp Grundnivå
HI1027 Objektorienterad programmering 8,0 hp Grundnivå
HI1028 Projektkurs inom programvaruutveckling 9,0 hp Grundnivå
HI1029 Algoritmer och datastrukturer 8,0 hp Grundnivå
HI1030 Databasteknik 7,0 hp Grundnivå

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HI1023 Nätverkssäkerhet, grundkurs 7,5 hp Grundnivå
HI1031 Distribuerade informationssystem schemastöd 7,5 hp Grundnivå
HI1032 Kommunikationssystem schemastöd 7,5 hp Grundnivå
HI1033 Mobila applikationer och trådlösa nät schemastöd 7,5 hp Grundnivå
HI1034 Serverutveckling schemastöd 7,5 hp Grundnivå
HI1036 Mjukvarukonstruktion, projektkurs 7,5 hp Grundnivå
HI2002 Routing i IP-nät schemastöd 7,5 hp Avancerad nivå
HI2011 Programutveckling i funktionella och objektorienterande språk 7,5 hp Avancerad nivå
IS1300 Inbyggda system 7,5 hp Grundnivå