Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HI1024 Programmering, grundkurs 8,0 hp 8,0
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 6,0 hp 2,0 4,0
HF1006 Linjär algebra och analys 10,0 hp 5,0 5,0
HE1026 Digitalteknik 6,0 hp 6,0
HE1028 Mikrodatorteknik 8,0 hp 8,0
HI1025 Operativsystem 7,0 hp 7,0
HF1201 Hållbar utveckling och ergonomi Ersätter HF1007 6,0 hp 6,0
HI1026 Projektkurs inom datateknik och internetteknik 9,0 hp 9,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HF1009 Introduktionskurs i matematik 1,5 hp
HF1010 Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp