Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Informationen baseras på läsårsschemat för läsåret 2015/16 och kan komma att ändras.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HI1031 Distribuerade informationssystem 7,5 hp 7,5
HI1032 Kommunikationssystem 7,5 hp 7,5
HI111X Examensarbete inom datateknik, grundnivå 15,0 hp 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HI1033 Mobila applikationer och trådlösa nät 7,5 hp 7,5
HI1034 Serverutveckling 7,5 hp 7,5
HI2002 Routing i IP-nät 7,5 hp 7,5
HI1023 Nätverkssäkerhet, grundkurs 7,5 hp 7,5
HI1036 Mjukvarukonstruktion, projektkurs 7,5 hp 7,5
HI1037 Internets domännamnsystem 7,5 hp 7,5
HI2011 Programutveckling i funktionella och objektorienterande språk 7,5 hp 7,5
IS1300 Inbyggda system 7,5 hp 7,5