Senast ändrad: 2017-12-13
Godkänd: 2018-01-24

Den nominella studietiden är 3 år, vilket motsvarar 180 högskolepoäng. Programmet ligger på grundläggande nivå.

Kurserna under de två första årskurserna lägger grunderna inom programmering, digital- och mikrodatorteknik, kommunikationsnät, databasteknik samt algoritmer och datastrukturer. Matematik läses i ett flertal kurser. Programmet innehåller dessutom kurser som breddar de tekniska kunskaper med ämnen som t.ex. ekonomi och organisation, miljö- och arbetsvetenskap och ingenjörsmetodik.

Under det tredje året väljs kurser inom olika specialiseringar.  

Utbildningen ges huvudsakligen på svenska. I högre årskurs ges vissa kurser på engelska och engelsk kurslitteratur förekommer.