Årskurs 1

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Flemingsberg (TIDAA), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 50607 6,0 3,0 3,0
HF1006 Linjär algebra och analys 50775 10,0 5,0 5,0
HI1024 Programmering, grundkurs 50624 8,0 7,0 1,0
HE1026 Digitalteknik 50608 6,0 6,0
HE1028 Mikrodatorteknik 60476 8,0 8,0
HI1025 Operativsystem 60478 7,0 7,0
HF1201 Hållbar utveckling och ergonomi 60477 6,0 6,0
HI1038 Projektkurs inom data- och nätverksteknik 60479 9,0 9,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HF1009 Introduktionskurs i matematik 40003 1,5
HF1010 Introduktionskurs i datateknik 40004 1,5