Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HI1031 Distribuerade informationssystem 7,5 hp 7,5
HI1032 Kommunikationssystem 7,5 hp 7,5
HI111X Examensarbete inom datateknik, grundnivå 61349 15,0 hp 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HI1033 Mobila applikationer och trådlösa nät 7,5 hp 7,5
HI1034 Serverutveckling 7,5 hp 7,5
HI2002 Routing i IP-nät 7,5 hp 7,5
IS1300 Inbyggda system 7,5 hp 7,5
CM1001 Tillämpad maskininlärning och datautvinning 61350 7,5 hp 7,5
HI1023 Nätverkssäkerhet, grundkurs 60717 7,5 hp 7,5
HI1036 Mjukvarukonstruktion, projektkurs 61346 7,5 hp 7,5
HI1037 Internets domännamnsystem 60341 7,5 hp 7,5