Årskurs 1

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Flemingsberg (TIDAA), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 51001 6,0 hp 3,0 3,0
HF1006 Linjär algebra och analys 51197 10,0 hp 5,0 5,0
HI1024 Programmering, grundkurs 51198 8,0 hp 7,0 1,0
HE1026 Digitalteknik 50427 6,0 hp 6,0
HE1028 Mikrodatorteknik 60011 8,0 hp 8,0
HI1025 Operativsystem 60928 7,0 hp 7,0
HF1201 Hållbar utveckling och ergonomi 60937 6,0 hp 6,0
HI1038 Projektkurs inom data- och nätverksteknik 60929 9,0 hp 9,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HF1009 Introduktionskurs i matematik 40009 1,5 hp
HF1010 Introduktionskurs i datateknik 40008 1,5 hp