Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HI1031 Distribuerade informationssystem 50862 7,5 hp 7,5
HI1032 Kommunikationssystem 50863 7,5 hp 7,5
HI111X Examensarbete inom datateknik, grundnivå 60867 15,0 hp 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HI1033 Mobila applikationer och trådlösa nät 51147 7,5 hp 7,5
HI1034 Serverutveckling 51146 7,5 hp 7,5
HI2002 Routing i IP-nät 51150 7,5 hp 7,5
IS1300 Inbyggda system 50929 7,5 hp 7,5
CM1001 Tillämpad maskininlärning och datautvinning 60866 7,5 hp 7,5
HI1023 Nätverkssäkerhet, grundkurs 60870 7,5 hp 7,5
HI1036 Mjukvarukonstruktion, projektkurs 60869 7,5 hp 7,5
HI1037 Internets domännamnsystem 60665 7,5 hp 7,5