Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 50054 6,0 hp 3,0 3,0
HF1006 Linjär algebra och analys 50044 10,0 hp 5,0 5,0
HI1024 Programmering, grundkurs 50231 8,0 hp 7,0 1,0
HE1026 Digitalteknik 50042 6,0 hp 6,0
HE1028 Mikrodatorteknik 60028 8,0 hp 8,0
HF1201 Hållbar utveckling och ergonomi 60844 6,0 hp 6,0
HI1025 Operativsystem 60846 7,0 hp 1,0 6,0
HI1038 Projektkurs inom data- och nätverksteknik 60029 9,0 hp 9,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HF1009 Introduktionskurs i matematik 40001 1,5 hp
HF1010 Introduktionskurs i datateknik 40002 1,5 hp