Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HE1026 Digitalteknik 6,0 hp Grundnivå
HE1028 Mikrodatorteknik 8,0 hp Grundnivå
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 6,0 hp Grundnivå
HF1006 Linjär algebra och analys 10,0 hp Grundnivå
HF1201 Hållbar utveckling och ergonomi 6,0 hp Grundnivå
HI1024 Programmering, grundkurs 8,0 hp Grundnivå
HI1025 Operativsystem 7,0 hp Grundnivå
HI1038 Projektkurs inom data- och nätverksteknik 9,0 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HF1009 Introduktionskurs i matematik 1,5 hp Grundnivå
HF1010 Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
CM1000 Diskret matematik 8,0 hp Grundnivå
HE1031 Ekonomi och organisationsteori 7,0 hp Grundnivå
HE1033 Kommunikationsnät 7,0 hp Grundnivå
HF1012 Matematisk statistik 6,0 hp Grundnivå
HI1027 Objektorienterad programmering 8,0 hp Grundnivå
HI1029 Algoritmer och datastrukturer 8,0 hp Grundnivå
HI1030 Databasteknik 7,0 hp Grundnivå
HI1039 Projektkurs inom programvaruutveckling 9,0 hp Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HI1031 Distribuerade informationssystem 7,5 hp Grundnivå
HI1032 Kommunikationssystem 7,5 hp Grundnivå
HI111X Examensarbete inom datateknik, grundnivå 15,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
CM1001 Tillämpad maskininlärning och datautvinning 7,5 hp Grundnivå
HI1023 Nätverkssäkerhet, grundkurs 7,5 hp Grundnivå
HI1033 Mobila applikationer och trådlösa nät 7,5 hp Grundnivå
HI1034 Serverutveckling 7,5 hp Grundnivå
HI1036 Mjukvarukonstruktion, projektkurs 7,5 hp Grundnivå
HI1037 Internets domännamnsystem 7,5 hp Grundnivå
HI2002 Routing i IP-nät 7,5 hp Avancerad nivå
IS1300 Inbyggda system 7,5 hp Grundnivå