Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2009/2010. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Datornätverk (DDNB)

Kurser (DDNB)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IK2205 Inter Domain Routing 7,5 hp 7,5
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp 7,5
IK1330 Trådlösa system 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IK1500 Kommunikationssystem 7,5 hp 7,5
IK2215 Avancerad internetteknik 7,5 hp 7,5
IK2554 Röst över IP (VoIP) i praktiken 7,5 hp 7,5
IV1023 Avancerad datahantering med XML 7,5 hp 7,5
IX1501 Matematisk statistik 7,5 hp 7,5
IK2211 Datalänkar och lokala nät 7,5 hp 7,5
IV2015 Kunskapsnätverk 7,5 hp 7,5
IK2210 GSM nätverk och tjänster 7,5 hp