Bilaga 2: Inriktningar

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Kista (TIDAB), Utbildningsplan för kull HT2007

Datornätverk (DDNB)

Programutveckling (DPUB)