Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (52,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID1301 Programmering I, Java 7,5 hp Grundnivå
IE1204 Digital design 7,5 hp Grundnivå
II1300 Ingenjörsmetodik 7,5 hp Grundnivå
IK1353 Datornätverk 7,5 hp Grundnivå
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 hp Grundnivå
IX1301 Matematik I 7,5 hp Grundnivå
IX1302 Matematik II 7,5 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
II1310 Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp Grundnivå
SF1611 Introduktionskurs i matematik I 1,5 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
II1301 IT i företag 7,5 hp Grundnivå
IV1350 Objektorienterad design 7,5 hp Grundnivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DS1362 Svenska i tal och skrift 6,0 hp Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (37,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID1303 Programmering II, Java 7,5 hp Grundnivå
ID1354 Applikationer för internet, grundkurs 7,5 hp Grundnivå
IS1350 Operativsystem 7,5 hp Grundnivå
IV1351 Datalagring 7,5 hp Grundnivå
IX1305 Matematik III 7,5 hp Grundnivå

Datornätverk (DDNB)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
IK1550 Internetworking 6,0 hp Grundnivå
IS1351 Serveradministration i lokala nätverk 9,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
II1302 Projekt och projektmetoder 7,5 hp Grundnivå
IV1350 Objektorienterad design 7,5 hp Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
IK1330 Trådlösa system 7,5 hp Grundnivå
IK2205 Inter Domain Routing 7,5 hp Avancerad nivå
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
IK1500 Kommunikationssystem 7,5 hp Grundnivå
IK2210 GSM nätverk och tjänster 7,5 hp Avancerad nivå
IK2211 Datalänkar och lokala nät 7,5 hp Avancerad nivå
IK2215 Avancerad internetteknik 7,5 hp Avancerad nivå
IK2554 Röst över IP (VoIP) i praktiken 7,5 hp Avancerad nivå
IV1023 Avancerad datahantering med XML 7,5 hp Grundnivå
IV2015 Kunskapsnätverk 7,5 hp Avancerad nivå
IX1501 Matematisk statistik 7,5 hp Grundnivå

Programutveckling (DPUB)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID1300 Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp Grundnivå
IV1300 Programvaruteknik 7,5 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID2005 Dynamiska programmeringsspråk 7,5 hp Avancerad nivå
ID2204 Villkorsprogrammering 7,5 hp Avancerad nivå
II1302 Projekt och projektmetoder 7,5 hp Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design 7,5 hp Grundnivå
IV1023 Avancerad datahantering med XML 7,5 hp Grundnivå
IV1201 Arkitektur och design av globala applikationer 7,5 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp Grundnivå
ID2008 Software Engineering and Security Architecture 7,5 hp Avancerad nivå
ID2016 Internetprogrammering IV 7,5 hp Avancerad nivå
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 hp Avancerad nivå
ID2208 Programmering av Web-tjänster 7,5 hp Avancerad nivå
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 hp Avancerad nivå
ID2212 Nätverksprogrammering med Java 7,5 hp Avancerad nivå
IK1330 Trådlösa system 7,5 hp Grundnivå
IV2015 Kunskapsnätverk 7,5 hp Avancerad nivå
IX1501 Matematisk statistik 7,5 hp Grundnivå