Bilaga 1: Kurslista

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Kista (TIDAB), Utbildningsplan för kull HT2007

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Årskurs 2

Datornätverk (DDNB)

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Programutveckling (DPUB)

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser