Årskurs 3

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Kista (TIDAB), Utbildningsplan för kull HT2010

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IK2215 Avancerad internetteknik 7,5 hp 7,5
IX1501 Matematisk statistik 7,5 hp 7,5
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp 7,5
IK2217 Avancerad Internetteknik II 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IK2554 Röst över IP (VoIP) i praktiken 7,5 hp 7,5
IV1023 Avancerad datahantering med XML 7,5 hp 7,5
AG1815 Hållbar utveckling, ICT och innovation 7,5 hp 7,5
IK1330 Trådlösa system 7,5 hp 7,5
IK1611 Dimensionering av kommunikationssystem 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys
rekomenderas för master-fortsättning
7,5 hp 7,5
DD2494 Routing på Internet och andra paketväxlade nät 9,0 hp
IV2015 Kunskapsnätverk 7,5 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
II1100 Språk- och skrivarstöd vid examensarbete
läses paralellt med exjobb
3,0 hp 1,0 2,0