Årskurs 3

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Kista (TIDAB), Utbildningsplan för kull HT2014

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Examensarbete 15 hp på grundnivå är obligatoriskt under vårterminen.

Rekommenderade kurser utanför programmet:
Kursen LS1562 Svenska för högre studier och arbetsliv 7,5 hp kan läsas som bredvidkurs men kan inte räknas med i examen.

Inriktningar

Examensarbete 15 hp grundnivå är obligatoriskt under vårterminen.