Årskurs 3

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Kista (TIDAB), Utbildningsplan för kull HT2015

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Examensarbete 15 hp på grundnivå är obligatoriskt under vårterminen.

Inriktningar

Datornätverk (DDNB)

Examensarbete 15 hp är obligatorisk kurs under vårterminen.

I samråd med programansvarig kan studenter som önskar läsa annan valbar kurs än de som listas i utbildningsplanen ansöka om detta. Detta gäller även kurser vid andra universitet (OBS! Söks via antagning.se). Om ansökan godkänns så tillgodoräknas avklarad kurs till studentens utbildningsplan.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IK2215 Avancerad internetteknik 7,5 7,5
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 7,5
IX1501 Matematisk statistik 7,5 7,5
IK2217 Avancerad Internetteknik II 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EP2300 Nätverkshantering 7,5 7,5
IK2554 Röst över IP (VoIP) i praktiken 7,5 7,5
IL1331 VHDL-design 7,5 7,5
LS1409 Engelska B1 - grundläggande grammatik och ordförråd 7,5 4,0 3,5
ID1214 Artificiell intelligens och tillämpningar 7,5 7,5
AG1815 Hållbar utveckling, ICT och innovation 7,5 7,5
HI1037 Internets domännamnsystem 7,5 7,5
ID1019 Programmering II 7,5 7,5
IK1330 Trådlösa system 7,5 7,5
IK1611 Dimensionering av kommunikationssystem 7,5 7,5
IL1333 Hårdvarusäkerhet 7,5 7,5
KH1353 Ledarskap, grupp- och organisationsutveckling för ingenjörer 7,5 7,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0
IV1023 Avancerad datahantering med XML 7,5 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 7,5
EN2720 Etisk hackning 7,5

Programutveckling (DPUB)

En av kurserna IV1300 eller II1302 (från Åk 2, P4) är obligatorisk. Endast en av dessa skall läsas.

Examensarbete 15 hp grundnivå är obligatoriskt under vårterminen.

I samråd med programansvarig kan studenter som önskar läsa annan valbar kurs än de som listas i utbildningsplanen ansöka om detta. Detta gäller även kurser vid andra universitet (OBS! Söks via antagning.se). Om ansökan godkänns så tillgodoräknas avklarad kurs till studentens utbildningsplan.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IV1300 Programvaruteknik
En av kurserna IV1300 eller II1302 (från Åk 2, P4) är obligatorisk
7,5 7,5
ID1212 Nätverksprogrammering 7,5 7,5
IX1501 Matematisk statistik 7,5 7,5
IV1201 Arkitektur och design av globala applikationer 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EN2720 Etisk hackning 7,5 7,5
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design 7,5 7,5
ID1213 Logikprogrammering, grundkurs 7,5 7,5
IL1331 VHDL-design 7,5 7,5
LS1409 Engelska B1 - grundläggande grammatik och ordförråd 7,5 4,0 3,5
IC2005 Metoder för interaktionsdesign 7,5 7,5
ID1214 Artificiell intelligens och tillämpningar 7,5 7,5
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 7,5
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 7,5
AG1815 Hållbar utveckling, ICT och innovation 7,5 7,5
DD2421 Maskininlärning 7,5 7,5
HI1037 Internets domännamnsystem 7,5 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 7,5
ID2010 Programmering av interaktiva system 7,5 7,5
ID2208 Programmering av Web-tjänster 7,5 7,5
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 7,5 7,5
IK1330 Trådlösa system 7,5 7,5
IL1333 Hårdvarusäkerhet 7,5 7,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0
IV1023 Avancerad datahantering med XML 7,5 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 7,5