Årskurs 1

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Kista (TIDAB), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Rekommenderade kurser utanför programmet (kan inte räknas med i examen):

  • SF0003 Introduktion i matematik 1,5 hp (kursen ges under mottagninsperioden i augusti)
  • II0310 Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp  (kursen ges under mottagninsperioden i augusti)
  • DD101N Förberedande kurs i programmering och datalogiskt tänkande 3 hp
  • LS1562 Svenska för högre studier och arbetsliv 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
II1300 Ingenjörsmetodik 7,5 7,5
IX1304 Matematik, analys 7,5 7,5
ID1018 Programmering I 7,5 7,5
IE1204 Digital design 7,5 7,5
IK1203 Nätverk och kommunikation 60283 7,5 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 60886 7,5 7,5
IV1350 Objektorienterad design 60788 7,5 7,5
IX1303 Algebra och geometri 60310 7,5 7,5