Årskurs 2

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Kista (TIDAB), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Inriktningar

Datornätverk (DDNB)

I samråd med programansvarig kan studenter som önskar läsa annan valbar kurs än de som listas i utbildningsplanen ansöka om detta. Detta gäller även kurser vid andra universitet (Obs! Söks via antagning.se). Om ansökan godkänns så tillgodoräknas avklarad kurs till studentens utbildningsplan.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
II1302 Projekt och projektmetoder 60026 7,5 7,5
IK1552 Internetteknik 60544 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
LS1409 Engelska B1 - grundläggande grammatik och ordförråd 7,5 4,0 3,5
AG1815 Hållbar utveckling, ICT och innovation 60831 7,5 7,5
II1351 Valbar specialisering 60025 6,0 6,0
IK1330 Trådlösa system 60545 7,5 7,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 60751 6,0 6,0
IE1206 Inbyggd elektronik 60552 7,5 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 60449 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ID1019 Programmering II
Rekommenderas inför kommande kursen Operativsystem i åk 3
60242 7,5 7,5

Programutveckling (DPUB)

Obligatoriskt att läsa en av kurserna II1302 Projekt och projektmetoder (åk 2, P4) eller IV1300 Programvaruteknik (åk 3, P1). Endast en av dessa skall läsas.

I samråd med programansvarig kan studenter som önskar läsa annan valbar kurs än de som listas i utbildningsplanen ansöka om detta. Detta gäller även kurser vid andra universitet (OBS! Söks via antagning.se). Om ansökan godkänns så tillgodoräknas avklarad kurs till studentens utbildningsplan.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ID1019 Programmering II 60242 7,5 7,5
II1302 Projekt och projektmetoder
En av II1302 eller IV1300 (åk 3, P1) är obligatorisk.
60026 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IV1300 Programvaruteknik 7,5 7,5
LS1409 Engelska B1 - grundläggande grammatik och ordförråd 7,5 4,0 3,5
AG1815 Hållbar utveckling, ICT och innovation 60831 7,5 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 60031 7,5 7,5
IK1330 Trådlösa system 60545 7,5 7,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 60751 6,0 6,0
ID2204 Villkorsprogrammering 60029 7,5 7,5
IE1206 Inbyggd elektronik 60552 7,5 7,5
IV1023 Avancerad datahantering med XML 60022 7,5 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 60449 7,5 7,5