Årskurs 2

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Kista (TIDAB), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID1020 Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp 7,5
IX1500 Diskret matematik 7,5 hp 7,5
ID1354 Applikationer för internet, grundkurs 7,5 hp 7,5
IV1351 Datalagring 7,5 hp 7,5

Inriktningar

I samråd med programansvarig kan studenter som önskar läsa annan valbar kurs än de som listas i utbildningsplanen ansöka om detta. Detta gäller även kurser vid andra universitet (Obs! Söks via antagning.se). Om ansökan godkänns så tillgodoräknas avklarad kurs till studentens utbildningsplan.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
II1302 Projekt och projektmetoder 7,5 hp 7,5
IK1552 Internetteknik 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
LS1409 Engelska B1 - grundläggande grammatik och ordförråd 7,5 hp 4,0 3,5
AG1815 Hållbar utveckling, ICT och innovation 7,5 hp 7,5
II1351 Valbar specialisering 6,0 hp 6,0
IK1330 Trådlösa system 7,5 hp 7,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
IE1206 Inbyggd elektronik 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID1019 Programmering II
Rekommenderas inför kommande kursen Operativsystem i åk 3
7,5 hp 7,5

Obligatoriskt att läsa en av kurserna II1302 Projekt och projektmetoder (åk 2, P4) eller IV1300 Programvaruteknik (åk 3, P1). Endast en av dessa skall läsas.

I samråd med programansvarig kan studenter som önskar läsa annan valbar kurs än de som listas i utbildningsplanen ansöka om detta. Detta gäller även kurser vid andra universitet (OBS! Söks via antagning.se). Om ansökan godkänns så tillgodoräknas avklarad kurs till studentens utbildningsplan.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID1019 Programmering II 7,5 hp 7,5
II1302 Projekt och projektmetoder
En av II1302 eller IV1300 (åk 3, P1) är obligatorisk.
7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IV1300 Programvaruteknik 7,5 hp 7,5
LS1409 Engelska B1 - grundläggande grammatik och ordförråd 7,5 hp 4,0 3,5
AG1815 Hållbar utveckling, ICT och innovation 7,5 hp 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp 7,5
IK1330 Trådlösa system 7,5 hp 7,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
ID2204 Villkorsprogrammering 7,5 hp 7,5
IE1206 Inbyggd elektronik 7,5 hp 7,5
IV1023 Avancerad datahantering med XML 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp 7,5