Årskurs 3

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Kista (TIDAB), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Examensarbete 15 hp på grundnivå är obligatoriskt under vårterminen.

Inriktningar

I samråd med programansvarig kan studenter som önskar läsa annan valbar kurs än de som listas i utbildningsplanen ansöka om detta. Detta gäller även kurser vid andra universitet (OBS! Söks via antagning.se). Om ansökan godkänns så tillgodoräknas avklarad kurs till studentens utbildningsplan.

En av kurserna IV1300 eller II1302 (från Åk 2, P4) är obligatorisk. Endast en av dessa skall läsas.

I samråd med programansvarig kan studenter som önskar läsa annan valbar kurs än de som listas i utbildningsplanen ansöka om detta. Detta gäller även kurser vid andra universitet (OBS! Söks via antagning.se). Om ansökan godkänns så tillgodoräknas avklarad kurs till studentens utbildningsplan.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IV1300 Programvaruteknik
En av kurserna IV1300 eller II1302 (från Åk 2, P4) är obligatorisk
7,5 hp 7,5
IX1501 Matematisk statistik 7,5 hp 7,5
ID1206 Operativsystem 7,5 hp 7,5
ID1212 Nätverksprogrammering 7,5 hp 7,5
IV1201 Arkitektur och design av globala applikationer 60623 7,5 hp 7,5
II142X Examensarbete inom datateknik, grundnivå 60952 15,0 hp 15,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EN2720 Etisk hackning 7,5 hp 7,5
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design 7,5 hp 7,5
ID1213 Logikprogrammering, grundkurs 7,5 hp 7,5
IL1331 VHDL-design 7,5 hp 7,5
IC2005 Metoder för interaktionsdesign 7,5 hp 7,5
ID1214 Artificiell intelligens och tillämpningar 7,5 hp 7,5
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 hp 7,5
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 hp 7,5
AG1815 Hållbar utveckling, ICT och innovation 60348 7,5 hp 7,5
DD2421 Maskininlärning 60750 7,5 hp 7,5
HI1037 Internets domännamnsystem 60486 7,5 hp 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 60595 7,5 hp 7,5
ID2010 Programmering av interaktiva system 60596 7,5 hp 7,5
ID2208 Programmering av Web-tjänster 60600 7,5 hp 7,5
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 60601 7,5 hp 7,5
IK1330 Trådlösa system 60609 7,5 hp 7,5
IL1333 Hårdvarusäkerhet 60614 7,5 hp 7,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 60735 6,0 hp 6,0
IV1023 Avancerad datahantering med XML 60618 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 60365 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IV1013 Introduktion till datasäkerhet 61032 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
LI1014 Vetenskaplig litteraturanvändning 3,0 hp 3,0