Bilaga 2: Inriktningar

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Kista (TIDAB), Utbildningsplan för kull HT2016

Datornätverk (DDNB)

Målet är att utbilda dataingenjörer, med tillräckligt djup och kvalitet, som kan ta ansvar för utveckling, installation, drift och underhåll av datornätverk som används i företag, organisationer och datornät för Internet.

Programutveckling (DPUB)

Målet är att utbilda dataingenjörer, med tillräckligt djup och kvalitet, som kan ta ansvar för utveckling, installation och underhåll av moderna applikationer som används i företag, organisationer och av privatpersoner och/eller på Internet.