Bilaga 1: Kurslista

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Kista (TIDAB), Utbildningsplan för kull HT2016

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ID1018 Programmering I 7,5 Grundnivå
IE1204 Digital design 7,5 Grundnivå
II1300 Ingenjörsmetodik 7,5 Grundnivå
IK1203 Nätverk och kommunikation 7,5 Grundnivå
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 Grundnivå
IV1350 Objektorienterad design 7,5 Grundnivå
IX1303 Algebra och geometri 7,5 Grundnivå
IX1304 Matematik, analys 7,5 Grundnivå

Kompletterande information

Rekommenderade kurser utanför programmet (kan inte räknas med i examen):

  • SF0003 Introduktion i matematik 1,5 hp (kursen ges under mottagninsperioden i augusti)
  • II0310 Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp  (kursen ges under mottagninsperioden i augusti)
  • DD101N Förberedande kurs i programmering och datalogiskt tänkande 3 hp
  • LS1562 Svenska för högre studier och arbetsliv 7,5 hp

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ID1020 Algoritmer och datastrukturer 7,5 Grundnivå
ID1354 Applikationer för internet, grundkurs 7,5 Grundnivå
IV1351 Datalagring 7,5 Grundnivå
IX1500 Diskret matematik 7,5 Grundnivå

Årskurs 3

Kompletterande information

Examensarbete 15 hp på grundnivå är obligatoriskt under vårterminen.

Datornätverk (DDNB)

Årskurs 1

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
II1302 Projekt och projektmetoder 7,5 Grundnivå
IK1552 Internetteknik 7,5 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AG1815 Hållbar utveckling, ICT och innovation 7,5 Grundnivå
IE1206 Inbyggd elektronik 7,5 Grundnivå
II1351 Valbar specialisering 6,0 Grundnivå
IK1330 Trådlösa system 7,5 Grundnivå
LS1409 Engelska B1 - grundläggande grammatik och ordförråd 7,5 Grundnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 Grundnivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ID1019 Programmering II
Rekommenderas inför kommande kursen Operativsystem i åk 3
7,5 Grundnivå

Kompletterande information

I samråd med programansvarig kan studenter som önskar läsa annan valbar kurs än de som listas i utbildningsplanen ansöka om detta. Detta gäller även kurser vid andra universitet (Obs! Söks via antagning.se). Om ansökan godkänns så tillgodoräknas avklarad kurs till studentens utbildningsplan.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (52,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ID1206 Operativsystem 7,5 Grundnivå
II142X Examensarbete inom datateknik, grundnivå 15,0 Grundnivå
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 Avancerad nivå
IK2215 Avancerad internetteknik 7,5 Avancerad nivå
IK2217 Avancerad Internetteknik II 7,5 Avancerad nivå
IX1501 Matematisk statistik 7,5 Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
LI1014 Vetenskaplig litteraturanvändning 3,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AG1815 Hållbar utveckling, ICT och innovation 7,5 Grundnivå
EN2720 Etisk hackning 7,5 Avancerad nivå
HI1037 Internets domännamnsystem 7,5 Grundnivå
ID1019 Programmering II 7,5 Grundnivå
ID1214 Artificiell intelligens och tillämpningar 7,5 Grundnivå
IK1330 Trådlösa system 7,5 Grundnivå
IK1611 Dimensionering av kommunikationssystem 7,5 Grundnivå
IK2554 Röst över IP (VoIP) i praktiken 7,5 Avancerad nivå
IL1331 VHDL-design 7,5 Grundnivå
IL1333 Hårdvarusäkerhet 7,5 Grundnivå
IV1013 Introduktion till datasäkerhet 7,5 Grundnivå
IV1023 Avancerad datahantering med XML 7,5 Grundnivå
KH1353 Ledarskap, grupp- och organisationsutveckling för ingenjörer 7,5 Grundnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 Grundnivå

Kompletterande information

I samråd med programansvarig kan studenter som önskar läsa annan valbar kurs än de som listas i utbildningsplanen ansöka om detta. Detta gäller även kurser vid andra universitet (OBS! Söks via antagning.se). Om ansökan godkänns så tillgodoräknas avklarad kurs till studentens utbildningsplan.

Årskurs 4

Programutveckling (DPUB)

Årskurs 1

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ID1019 Programmering II 7,5 Grundnivå
II1302 Projekt och projektmetoder
En av II1302 eller IV1300 (åk 3, P1) är obligatorisk.
7,5 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AG1815 Hållbar utveckling, ICT och innovation 7,5 Grundnivå
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 Grundnivå
ID2204 Villkorsprogrammering 7,5 Avancerad nivå
IE1206 Inbyggd elektronik 7,5 Grundnivå
IK1330 Trådlösa system 7,5 Grundnivå
IV1023 Avancerad datahantering med XML 7,5 Grundnivå
IV1300 Programvaruteknik 7,5 Grundnivå
LS1409 Engelska B1 - grundläggande grammatik och ordförråd 7,5 Grundnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 Grundnivå

Kompletterande information

Obligatoriskt att läsa en av kurserna II1302 Projekt och projektmetoder (åk 2, P4) eller IV1300 Programvaruteknik (åk 3, P1). Endast en av dessa skall läsas.

I samråd med programansvarig kan studenter som önskar läsa annan valbar kurs än de som listas i utbildningsplanen ansöka om detta. Detta gäller även kurser vid andra universitet (OBS! Söks via antagning.se). Om ansökan godkänns så tillgodoräknas avklarad kurs till studentens utbildningsplan.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (52,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ID1206 Operativsystem 7,5 Grundnivå
ID1212 Nätverksprogrammering 7,5 Grundnivå
II142X Examensarbete inom datateknik, grundnivå 15,0 Grundnivå
IV1201 Arkitektur och design av globala applikationer 7,5 Grundnivå
IV1300 Programvaruteknik
En av kurserna IV1300 eller II1302 (från Åk 2, P4) är obligatorisk
7,5 Grundnivå
IX1501 Matematisk statistik 7,5 Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
LI1014 Vetenskaplig litteraturanvändning 3,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AG1815 Hållbar utveckling, ICT och innovation 7,5 Grundnivå
DD2421 Maskininlärning 7,5 Avancerad nivå
EN2720 Etisk hackning 7,5 Avancerad nivå
HI1037 Internets domännamnsystem 7,5 Grundnivå
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design 7,5 Grundnivå
IC2005 Metoder för interaktionsdesign 7,5 Avancerad nivå
ID1213 Logikprogrammering, grundkurs 7,5 Grundnivå
ID1214 Artificiell intelligens och tillämpningar 7,5 Grundnivå
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 Grundnivå
ID2010 Programmering av interaktiva system 7,5 Avancerad nivå
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 Avancerad nivå
ID2208 Programmering av Web-tjänster 7,5 Avancerad nivå
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 Avancerad nivå
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 7,5 Avancerad nivå
IK1330 Trådlösa system 7,5 Grundnivå
IL1331 VHDL-design 7,5 Grundnivå
IL1333 Hårdvarusäkerhet 7,5 Grundnivå
IV1023 Avancerad datahantering med XML 7,5 Grundnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 Grundnivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
IV1013 Introduktion till datasäkerhet 7,5 Grundnivå

Kompletterande information

En av kurserna IV1300 eller II1302 (från Åk 2, P4) är obligatorisk. Endast en av dessa skall läsas.

I samråd med programansvarig kan studenter som önskar läsa annan valbar kurs än de som listas i utbildningsplanen ansöka om detta. Detta gäller även kurser vid andra universitet (OBS! Söks via antagning.se). Om ansökan godkänns så tillgodoräknas avklarad kurs till studentens utbildningsplan.

Årskurs 4