Årskurs 3

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Kista (TIDAB), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Valfri kurs 7,5 hp läses i åk 3.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IX1501 Matematisk statistik 7,5 hp 7,5
ID1206 Operativsystem 7,5 hp 7,5
ID1212 Nätverksprogrammering 7,5 hp 7,5
IV1201 Arkitektur och design av globala applikationer 60559 7,5 hp 7,5
II142X Examensarbete inom datateknik, grundnivå 60907 15,0 hp 7,5 7,5
IV1013 Introduktion till datasäkerhet 60471 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IL1333 Hårdvarusäkerhet 60649 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp 6,0
EN2720 Etisk hackning 7,5 hp 7,5
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design 7,5 hp 7,5
ID1213 Logikprogrammering, grundkurs 7,5 hp 7,5
ID1219 Vidareutveckling och underhåll av programvara 7,5 hp 7,5
IC2005 Metoder för interaktionsdesign 7,5 hp 7,5
ID1214 Artificiell intelligens och tillämpningar 7,5 hp 7,5
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 hp 7,5
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 hp 7,5
IK1330 Trådlösa system 7,5 hp 7,5
AG1815 Hållbar utveckling, ICT och innovation 60407 7,5 hp 7,5
DD2421 Maskininlärning 60110 7,5 hp 7,5
DT2300 Ljud i interaktion 60564 7,5 hp 7,5
HI1037 Internets domännamnsystem 60936 7,5 hp 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 60718 7,5 hp 7,5
ID2010 Programmering av interaktiva system 60180 7,5 hp 7,5
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 60221 7,5 hp 7,5
IK1332 Sakernas internet 60213 7,5 hp 7,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 60329 6,0 hp 6,0
DD1318 Programmeringsteknik och tekniska beräkningar 60566 9,0 hp 6,0 3,0
DD1362 Programmeringsparadigm 60105 6,0 hp 3,5 2,5
ID2204 Villkorsprogrammering 60903 7,5 hp 7,5
IV1023 Avancerad datahantering med XML 60807 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 60033 7,5 hp 7,5

Valfri kurs 7,5 hp läses i åk 3. 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IX1501 Matematisk statistik 7,5 hp 7,5
ID1206 Operativsystem 7,5 hp 7,5
IS1300 Inbyggda system 7,5 hp 7,5
IK1332 Sakernas internet 60213 7,5 hp 7,5
IL1333 Hårdvarusäkerhet 60649 7,5 hp 7,5
II142X Examensarbete inom datateknik, grundnivå 60570 15,0 hp 15,0
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IK1552 Internetteknik 60558 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp 6,0
EN2720 Etisk hackning 7,5 hp 7,5
HI1031 Distribuerade informationssystem 7,5 hp 7,5
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design 7,5 hp 7,5
ID1213 Logikprogrammering, grundkurs 7,5 hp 7,5
ID1219 Vidareutveckling och underhåll av programvara 7,5 hp 7,5
IC2005 Metoder för interaktionsdesign 7,5 hp 7,5
ID1214 Artificiell intelligens och tillämpningar 7,5 hp 7,5
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 hp 7,5
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 hp 7,5
IK1330 Trådlösa system 7,5 hp 7,5
AG1815 Hållbar utveckling, ICT och innovation 60407 7,5 hp 7,5
DD2421 Maskininlärning 60110 7,5 hp 7,5
DT2300 Ljud i interaktion 60564 7,5 hp 7,5
HI1037 Internets domännamnsystem 60936 7,5 hp 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 60718 7,5 hp 7,5
ID2010 Programmering av interaktiva system 60180 7,5 hp 7,5
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 60221 7,5 hp 7,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 60329 6,0 hp 6,0
DD1318 Programmeringsteknik och tekniska beräkningar 60566 9,0 hp 6,0 3,0
DD1362 Programmeringsparadigm 60105 6,0 hp 3,5 2,5
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 60186 7,5 hp 7,5
ID2204 Villkorsprogrammering 60903 7,5 hp 7,5
IV1013 Introduktion till datasäkerhet 60471 7,5 hp 7,5
IV1023 Avancerad datahantering med XML 60807 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 60033 7,5 hp 7,5