Behörighet och urval

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Kista (TIDAB), Utbildningsplan för kull HT2017

Senast ändrad: 2019-11-21
Godkänd: 2019-11-21

Se behörighet till KTH:s utbildningar på grundnivå:

https://www.kth.se/utbildning/anmalan-antagning-behorighet/behorighet.